Istraživanje sprovedeno na ženama koje su prošle menopauzu pokazuje da je uzimanje suplemenata kalcijuma i vitamina D povezano s poboljšanom kontrolom koncentracije holesterola u krvi.

Stručni časopis “Menopauza” je objavio podatke prikupljene od 600 ispitanica koje su svakodnevno uzimale ili placebo ili 1.000 miligrama kalcijuma u kombinaciji s 400 međunarodnih jedinica vitamina D3. Žene koje su uzimale kalcijum i vitamin D su imale dvostruko veće šanse za preporučenu koncentraciju vitamina D u krvi i sniženu koncentraciju takozvanog lošeg holesterola. Kod tih ispitanica je zabeležena i povišena koncentracija dobrog (HDL) holesterola i snižena koncentracija triglicerida. Američki naučnici podsećaju da je manjak vitamina D češća pojava kod žena nego kod muškaraca, zato izmerite kalcijum i vitamin D u krvi i u borbu protiv holesterola!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *