Karcinom dojke

Šta je karcinom dojke?

Karcinom dojke je maligni tumor, koji nastaje iz ćelija tkiva dojke.

Koliko često se javlja?

 • Karcinom dojke predstavlja najčešći tip karcinoma kod žena, a procena je da će svaka deseta žena oboleti od ove bolesti.
 • Svake godine se u Srbiji dijagnostikuje oko 3700 žena sa karcinomom dojke

Da li postoje različiti tipovi karcinoma dojke?

 • Dva tipa neinvazivnog karcinoma dojke su duktalni karcinom “in situ” (DCIS) i lobularni karcinom “in situ” (LCIS). Nastaju u mlečnim kanalićima (duktusima) ili žlezdama (lobulama), pri čemu ne penetriraju u okolna tkiva.
 • Invazivni karcinomi dojke se javljaju na istim mestima, ali imaju potencijal da zahvate i okolno masno tkivo dojke, odakle mogu da se prošire (metastaziraju) u druge delove tela.
  – Invazivni duktalni karcinom je najčešći tip karcinoma dojke, koji se javlja u 80% slučajeva

Šta je uznapredovali karcinom dojke?

Uznapredovali karcinom dojke opisuje stanje u kome se bolest proširila sa primarne lokalizacije u druge delove tela.

 • Lokalno uznapredovali karcinom dojke označava da se bolest proširila samo u okolna tkiva
 • Metastatski karcinom označava da je bolest zahvatila i udaljene delove tela

Kakva je prognoza karcinoma dojke?

 • Prema najnovijim podacima, relativan stepen preživljavanja nakon dijagnoze iznosi:
  – 88% u petoj godini
  – 80% posle 10 godina
  – 71% posle 15 godina
  – 63% posle 20 godina
 • U poslednjoj deceniji, došlo je do smanjenja smrtnog ishoda – zbog poboljšanja u lečenju i ranoj detekciji
 • Do 30% pacijentkinja u metastatskoj bolesti imaju prekomernu ekspresiju ErbB2 (HER2) receptora5, koji predstavlja nezavisni marker loše prognoze

Koji su faktori rizika udruženi sa karcinomom dojke?

 • životna dob: pojava karcinoma dojke raste sa životnim dobom i najveća je u Srbiji u grupi od 55 do 65 godina starosti
 • porodična istorija – pozitivna porodična anamneza za karcinom dojke bliskih rođaka (majka, babe po ocu ili majci, rođene sestre, ćerke) povećava više od 2 x rizik od nastanka karcinoma dojke
 • Početak menstrualnog ciklusa u ranom uzrastu
 • Kasna menopauza
 • Genetski faktori
 • Gojaznost
 • Izloženost jonizujućem zračenju u pubertetu (lečenje limfoma u tom uzrastu zračnom terapijom, pri čemu su u zračnom polju bile delimično i dojke).

 

Koje su terpaijske mogućnosti u lečenju karcinoma dojke?

 • Trenutne terapijske mogućnosti su: radioterapija, hemioterapija, hormonska terapija, biološka terapija (koja podrazumeva monoklonska antitela) i hirurgija (mastektomija i lumpektomija).
 • Postoji konstantno istraživanje novih i boljih načina za lečenje. Napredak u poslednjoj deceniji je produžio preživljavanje i poboljšao kvalitet života pacijenata sa karcinomom dojke
  – Neke od najznačajnijih mogućnosti su ciljane (target) terapije, koje su za razliku od standardnih dizajnirane tako da napadnu ćelije kancera, a da pri tome ne oštete normalne ćelije. Takve terapijske mogućnosti mogu da limitiraju neželjena dejstva i potencijalno poboljšaju preživljavanje.

Da li se karcinom dojke može na vreme otkriti?

Danas se preporučuju preventivni pregledi dojki jer postoji mogućnost da se otkrije prisustvo tumora u dojci pre nego što se može napipati. U tu svrhu rade se klinički pregledi dojki od strane lekara, zatim mamografija koja predstavlja rendgenski pregled dojki i, po potrebi, pregled dojki ultrazvukom i nuklearnom magnetnom rezonancijom.

 Samopregled dojki

Savetuje se da svaka žena jednom mesečno radi samopregled dojki. Kod žena koje imaju menstruaciju, pregled se vrši u drugoj nedelji (7.-10. dana) od započinjanja menstruacije.

03-breast-cancer-swollen-lymphnodes-armpit

 Mamografija

Mamografija je jedina metoda koja se, na osnovu postojećih dokaza, smatra efikasnom u otkrivanju ranih stadijuma karcinoma dojke. Istraživanja pokazuju da se smrtnost od karcinoma dojke smanjuje za 25 do 30% u žena koje redovno rade mamografske preglede u životnoj dobi između 50 i 70 godina.

Zbog toga postoji preporuka da se tzv. skrining mamografije rade svake 2 godine u ovih žena.

 Ultrazvučni pregled dojki

Ponekad se radi dopunski ultrazvučni pregled dojki na kojem se mogu razlikovati ciste (okrugle ili ovalne šupljine ispunjene tečnim sadržajem) od tzv. solidnih tumora.

Ultrazvuk dojki ima svoje mesto u pregledu dojki sa gustim žlezdanim tkivom gde je mamografija manje osetljiva metoda u otkrivanju tumorskih senki. Ultrazvučnim pregledom se takođe mogu otkriti patološki uvećani limfni čvorovi u pazušnoj ili natključnoj jami i na vratu.

Nuklearna magnetna rezonancija dojki

Nuklearna magnetna rezonancija (NMR) se radi kada postoje takve promene u dojkama da nismo sigurni o čemu se radi nakon što se urade standardni dijagnostički pregledi. NMR pregled isto tako može da nam ukaže da postoji više tumorskih promena u različitim delovima iste dojke, što utiče na planiranje hirurške intervencije.

 

Bel Medic

 

 

Ukoliko se spremate na more ili na mesta gde ima mnogo sunca, savetujemo  vam da se urade 2 procedure biorevitalizacije lica i 2 procedure posle putovanja. Na ovaj način pripremićete kožu za pogubno dejstvo UV zraka i izbeći fotostarenje, čije se  negativne posledice mogu  videti čak i kod 20-godišnjih devojaka ljubiteljki sunca i solarijuma.

Biorevitalizacija daje brz i lep efekat i pri tom se rešava nekoliko problema. Ovom metodom se hidrira koža, obnavlja njena struktura i istovremeno stimulišu fibroblasti a takođe se ostvaruje moćno antioksidantno dejstvo.

Biorevitalizacija se razlikuje od mezoterapijskih procedura jer ova metoda ne samo da „popunjava“ bore, jagodice, suzne brazde, već se i bori sa različitim problemima kože.

12805897_234580606878950_1708583149342085005_n

Biorevitalizacija koze profesionalnom linijom medical 3D collagene se odvija kroz tri funkcije:

 1. Prirodni trospiralni kolagen zateže kožu tako što formira barijeru koja zadržava vlagu, vezuje i zadržava veliku količinu vode. Upravo formiranje takve barijere objašnjava hidrataciju, omekšavanje i efekat zatezanja gel-maski Medical Collagene 3D.
 2. Prirodni trospiralni kolagen, koji se osuši na koži deluje kao nežni piling, nežno uklanja mrtvi sloj ćelija epidermisa, dajući poravnjujući i izbeljujući efekat.
 3. Trospiralni kolagen u dodiru sa kožom i pod uticajem telesne temperature se delimično razgrađuje na niskomolekularne fragmente, koji lako prolaze kroz rožnati sloj (stratum corneum) ispod zaštitne barijere koja zadržava vlagu. U epidermalnom i papilarnom sloju kože niskomolekularni fragmenti stimulišu keratinocite  i fibroblaste i uključuju se u metaboličke procese –podstiču proizvodnju sopstvenog kolagena.

Zato je važno da , ukoliko ne želite da  se sa letovanja vratite sa flekama , dodatnim sitnim borama, opuštenim tonusom… potrebno je koži obezbediti  kompletnu hidrataciju sa produženim efektom, što je moguće ukoliko odvojite vreme za bar dve procedure Medical 3d Collagene—linijom Hidro-balance!

http://biointegra.rs/index.html

 

Medical collagen 3d je jedan od vodećih brendova na ruskom tržištu profesionalne kozmetike –sa predznakom medicinska!Veoma je efikasan i baziran je na prirodnom , tzv“ živom kolagenu“.

Razvijen je na preporukama i savetima naučnika iz odeljenja pripreme kolagena i prizvoda od kolagena u Centru za medicinska istraživanja –IM Secenov –Moskva.

Profesionalna kozmetika medical 3d collagene je jedna od retkih u svetu gde je kolagen zadržan u trospiralnoj strukturi –izvornom, prirodnom i kompatibilnom ljudskom tkivu.

Rezultati upotrebe ove profesionalne kozmetike su : izuzetna hidriranost i brzi facelifting.

Nakon tretmana je uočljiv antiage efekat!  Informacioni karakter „živog“kolagena utiče / ZA RAZLIKU OD OSTALIH KOLAGENA/ pored nadomestanja izgubljenog i  posticanja na poboljšanje kvantiteta i kvaliteta  postojećeg kolagena. Aktivnost na proizvodnji i poboljšanju kvaliteta postojeceg kolagena posle tretmana traje 6-8 sati.  

leisure-18

Program medical 3d collagene je izuzetno prijatan i neagresivan, jer je aplikacija Collagena zasnovana na  autorizovanoj remodelirajućoj lifting masaži!

http://www.biointegra.rs/

Postoji veliki izbor raznovrsnih naočara za sunce i zaista je teško odlučiti se koje bi bile potpuno odgovarajuće.
Pronalaženje onih pravih lakše je kada prethodno razmislite o svojim ličnim potrebama.
Ono što bi svakako trebalo da uzmete u obzir su dobra zaštita, udobnost i fantastičan stil!

16_669c7

Različite boje na staklima primenjuju se kako bi absorbovale svetlost da ne bi prolazila kroz njih. Boja koju odaberete stvar je ličnog ukusa, ali postoji nekoliko važnih prednosti u vezi boja koja treba razmotriti:

 • Crna ili siva stakla smanjuju osvetljenost, ali samim tim i narušavaju realnu boju u okolini.
 • Braon i stakla boje ćilibra umanjuju odsjaj uključujući plavu frekvenciju sunca što ponekada sliku može učiniti maglovitom, za razliku od tamnijih nijansi. Međutim, mogu pozitivno uticati na raspoloženje.
 • Žuta stakla smanjuju maglovitost u odnosu na braon nijanse i izoštruju pogled, ali izazivaju distorziju boja.
 • Stakla koja vuku na zelenkasto umanjuju odsjaj sunca, filtriraju plavu svetlost i pružaju dobar kontrast između objekata.

Na kraju, budite sigurni da se oblik naočara lepo slaže sa oblikom vašeg lica, nezavisno od trenutne frizure.

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, progresivnog  toka (8-10% svetske populacije boluje od ove bolesti).  Karakteriše je smanjenje mineralne gustine (mase) kosti, oštećenje strukture kosti   što smanjuje njenu čvrstinu , povećava fragilnost i sklonost za nastanak preloma.

Osteoporoza je najčešće  bolest bez simptoma  i često je prvi znak osteoporoze fraktura. Nekada su prisutni bolovi u kostima, zglobovima, mišićima. Osteoporozu karakteriše pogrbljenost kao i gubitak telesne visine više od 4 cm.


Male doctor explaining osteoporosis to patient
Najozbiljnije posledice osteoporoze  su frakture kičmenih pršljenova i kuka ali I drugih kostiju (karlice, ručnog zgloba).

 Svaka druga žena i svaki peti muškarac stariji od 50 godina u riziku su da dobiju frakturu.

Faktori rizika za nastanak osteoporoze su:

 • Pol i rasa (žene bele rase)
 • Godine starosti (koštana masa opada sa godinama, naročito posle menopauze)
 • Prisustvo osteoporoze kod člana porodice
 • Rana prirodna ili arteficijalna menopauza (hirurška ili postiradiaciona) – pre 45. godine života
 • Nežna telesna građa i mala telesna masa (mršavost) BMI < 20 kg/m2
 • Pušenje cigareta
 • Konzumiranje alkoholnih pića
 • Fizička neaktivnost
 • Ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D
 • Dugotrajna imobilizacija I nepokretnost
 • Poremećaj funkcije štitaste žlezde (hipertireoza) i paraštitaste žlezde
 • Hronične bubrežne bolesti
 • Terapija hormonima- kortikosteroidima
 • Terapija lekovima protiv epilepsije

Zdrav stil života i pravilna ishrana su najbolja prevencija smanjenja i gubitka  gustine kostiju (osteoporoze)  i preloma u starijem životnom dobu.

 1. Kalcijum

 Unosite dnevne preporučene doze hranom. 

Dnevni adekvatni unos kacijuma  
pubertet i adolescentno doba 1.000 mg
žene u premenopauzi

žene u menopauzi na hormonskoj supstituciji (estrogen)

1.000 mg
trudnice 1.000 mg – 1.500 mg
dojilje 1.500 mg – 2.000 mg
žene u postmenopauzi koje nisu na hormonskoj supstituciji 1.500 mg
muškarci posle 70 godina 1.200 mg

 

Savetuju se:

mlečni proizvodi (jogurt, mladi sir).  Jedna šolja jogurta sadrži oko 300 mg kalcijuma.

zeleno povrće ( brokoli, spanać, kelj )

plava riba  (losos, sardine)

sojini proizvodi (tofu -sir od soje)

badem           

Ukoliko  se potrebna dnevna doza kalcijuma ne unese hranom, potrebno je uvesti suplemente.

 1. Vitamin D

Uzimanje Vitamina D je jednako važno kao I unos dovoljne količine kalcijuma, jer on upavo olakšava  resorpsiju kalcijuma iz creva.

  Dnevne potrebe za vitaminom D
starost  ispod 70 godina 600 IU
starost preko 70 godina 800 IU

 

Preporučuje se boravak na suncu rano ujutro (pre 10 h) i kasno popodne (posle 17h) kada se  neaktivna forma  Vitamina D pod  dejstvom ultraljubičastih zraka pretvara u aktivnu.

Izlaganje suncu 2 puta dnevno po 10 minuta tokom leta obezbeđuje dovoljnu količinu Vitamna D za celu godinu.

Najviše vitamina D ima u plavoj ribi (tuna ili sardine) I u žumancu.

Ukoliko  se potrebna dnevna doza Vitamina D ne unese hranom, potrebno je uvesti suplemente.

1. Fizička aktivnost

Fizička aktivnost u mladosti pozitivno utiče na koštanu gustinu kao I na jačanje kostiju i mišića.

Savetuje se svakodnevno 30 minuta pešačenja, brzog hodanja, tenisa, plesa ili plivanja.  Dozvoljene su I vežbe sa tegovima male težine u teretani ili fitness centru pod kontrolom trenera. Vežbe sa većim težinama treba izbegavati jer opterećuju zglobove i ubrzavaju degenerativne promene.

Close up of runner’s feet running in autumn leaves training exercise

Close up of runner’s feet running in autumn leaves training exercise

2.Pravilno držanje

Sedenje sa ispravljenim leđima, uzdignute glave, prav ugao izmedju trupa i natkolenica kao I izmedju natkolenica I potkolenica su važni za očuvanje koštano-mišićnog sistema. Žene koje imaju posao vezan za sedenje I računar treba da povedu računa o pravilnoj pozicioniranosti računara (ekran u visini očiju), odgovarajućoj visini stola I stolice kao i o naslonu koji prati pokrete tela.

 3.Bez cigareta

Pušenje ubrzava gubitak koštane mase tako što smanjuje zaštitni efekat estrogena na kosti ali I smanjuje resorpciju kalcijuma unetog hranom.

images

 4.Ograničen unos alkoholnih pića

Uzimanje više od dve čašice alkohola usporava formiranje kosti I smanjuje resorpciju kalcijuma iz hrane.

 

Prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije, u cilju rane dijagnoze osteoporoze treba uraditi merenje koštane mineralne gustine DEXA metodom. 

Merenje koštane gustine  DEXA metodom je zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze.

Metoda se bazira na niskoenergetskom X zračenju.

Merenje koštane gustine DEXA metodom u cilju rane dijagnostike osteoporoze je neophodno:

 1. svim ženama u postmenopauzi  mlađim od 65 godina sa jednim ili više faktora rizika
 2. svim ženama koje su ušle u menopauzu pre 45. godine života
 3. svim ženama starijim od 65 godina
 4. svim ženama u postmenopauzi sa prelomima
 5. muškarci ma starijim od 70 godina sa kliničkom sumnjom na osteoporozu

CENTRALNA DEXA – Merenje se vrši na lumbalnom delu kičme i kuka  ili na oba kuka zavisno od mogućnosti aparata.

PERIFERNA DEXA je screening metoda i meri koštanu gustinu na petnoj kosti ili  podlaktici.  

Nije  potrebna posebna priprema za pregled.  Pregled traje oko pet minuta, a doza zračenja je zanemarljiva.

http://www.belmedic.rs/Opsta-bolnica/1/Bel-Medic-Opsta-bolnica.shtml

Mitiseri su jedan od najvećih neprijatelja lepe kože. A tako su uporni!
Kako ih se otarasiti?

Mitiseri se pojavljuju na skoro svakoj vrsti kože, ali najčešće na masnoj ili kombinovanoj. Obično ih najviše ima u T-zoni (čelo, nos, brada) i rezultat su nepravilne nege kože ili hormonskog disbalansa. Šta su zapravo mitiseri? Mitiser je mešavina prljavštine, mrtvih ćelija i sebuma koji se skupljaju u porama. Prvo što nam pada na pamet je da ih iscedimo, međutim ukoliko su previše duboki postoji mogućnost upale okolnih područja i time samo pogoršavamo situaciju.
Još jedan razlog pojave mitisira je preterano korišćenje krema i nege za lice, kao i korišćenje pogrešne kozmetike namenjenoj drugačijoj vrsti kože od one koja vam pripada. Na primer, oni koji imaju masnu kožu neretko koriste jake proizvode koji isušuju kožu ili se pak dešava da izostavite toner (koji između ostalog zatvara pore) pre stavljanja kreme. Tako se lojna žlezda luči više nego obično i umesto da se lučenje sebuma na licu smanji, ono se zapravo povećava.
Odabir odgovarajućeg proizvoda za negu kože je imperativ u cilju postizanja zdrave, čiste i sveže kože.

bubuljice-490x368 61111926-miteseri-pristici-nos-lice

Sastojci koji su potrebni kako bi napravili prirodni recept za uklanjanje mitisera su:

 • kašika želatina
 • 2 kašike mleka 

Uputstvo za pripremu:

Pomešajte sastojke i stavite ih u mikrotalasnu na 10 do 20 sekundi tako da smesa postane topla na dodir.
Nakon što izvadite smesu iz mikrotalasne, može se desiti da osetite neprijatan miris, ali ne marite jer ovaj recept je zasta efektan!

Pre nego što stavite smesu na lice, poželjno je da otvorite pore tako što ćete staviti vruću krpu na predeo zahvaćen mitiserima koji nameravate da tretirate. Potom stavite smesu na lice i držite 15 do 20 minuta , tj. sve dok se smesa ne stegne.

Oljuštite smesu sa lica i voila!
Sva prljavština iz mitisera će se popeti iznad površina pora. Ostatak blago istrljajte peškirom.
Umijte se mlakom pa hladnom vodom kako bi suzili pore.
Sledeći korak je čišćenje tonerom kako bi zatvorili pore i obnovili PH ravnotežu kože.
Na kraju namažite blagu dnevnu kremu.

Postoji puno načina kako da se našminkate, a da i dalje izgledate prirodno kao da na sebi nemate ni trunke make up-a. Jeste li razmišljali o tome da postignete isti efekat bez šminke?

Vreme je da ostavite svoju dekorativnu kozmetiku po strani i posvetite se svom prirodnom izgledu. Poslušajte 7 najosnovnijih saveta za svež izgled koji će vam pomoći da se osećate i izgledate bolje.

3361

1. Svaki tretman za lepotu podrazumeva opuštanje i dovoljnu količinu sna jer je san od velike važnosti za lep izgled. Pokušajte da se naspavate svake noći od 7 do 8 sati.

2. Kako bi se uvek dobro osećali i bili lepi, svaki dan pijte do 8 čaša vode jer je hidratacija najvažnija za zdravlje svakog organizma, a samim tim i za izgled kože.

3. Vaša svakodnevna rutina trebalo bi da podrazumeva čišćenje lica ujutru i uveče. Sledeća bitna stavka je pravilan odabir kreme ili losiona za čišćenje po tipu vaše kože!

4. Ne zaboravite na obrve jer je zaista važno da su lepo oblikovane i uredne. Ne bi bilo fino kada bi zaboravili da ih niste počupkali duže vreme jer tako možete izgledati neugledno.

5. Poželjno je svaki dan nanositi kremu za lice, ujutru i uveče. Potrudite se da to bude hidrantna krema uz koju će vaša koža dobiti neophodnu hidrataciju nakon napornog dana.

6. Zdrava i uravnotežena ishrana podjednako je važna, kako za zdravlje, tako i za lepotu. Ne zaboravite svoje obroke da obogatite namirnicama koje u sebi sadrže dovoljnu količinu hranljivih materija koje održavaju vašu energiju.

7. Frizura može biti od velikog značaja za vaš izgled, a ako se odlučite za onu koja savršeno pristaje vašem licu, osećaćete se kao da ste na vrhu sveta. Konsultujte se sa frizerom za najbolji savet ili pogledajte neke od naših saveta ovde.

Leto nam se približava, a sa njim i izlaganje štetnim Sunčevim zracima. Postoji mnogo mitova o tome na koji način i koliko se treba štititi. Pročitajte u nastavku kako da izvučete najbolje od leta, bez rizika od neželjenih posledica.

Mit broj 1: Sedim u hladovini, zato ne moram da nanosim kremu sa faktorom – Štetni UV zraci se odbijaju od peska, vode i drugih površina, stoga vam mogu nauditi iako sedite u hladu. Bez obzira da li ste pod zaklonom ili ne, morate nanositi kremu sa minimum 30 SPF. Vodite računa da je nanesete najmanje 30 minuta pre izlaska na Sunce.
sunbathing-tips

Mit broj 2: Kreme za sunčanje su vodootporne, stoga ne moram da je nanosim nakon kupanja – Iako vas štite dok ste u vodi, krema će biti poptuno ili delimično razgrađena nakon što izađete, a pogotovu kada se obrišete peškirom. Jedini siguran savet je da kremu nanesete čim se osušite.

Mit broj 3: Ne moram da koristim zaštitu kada je vreme hladnije – Bez obzira na temperaturu, ukoliko je vreme vedro, i dalje ima puno UV zračenja, zato je zaštita obavezna tokom cele godine. Važno je i razumeti da, iako možda ne gorite, izlaganje Suncu svejedno šteti ćelijama kože i može doći do nastanka kancera.

Mit broj 4: Kreme sa visokim faktorom štite od Sunčevih zraka – Što je veći SPF broj, to je veća zaštita od UVB radijacije. Dok su UVB zraci odgovorni za izgorelu kožu, UVA zraci su ti koji izazivaju starenje kože i kancer. Oznake na proizvodima često zbunjuju i dovode do zaključka da štite od oba tipa zračenja, iako nude veoma nisku UVA zaštitu.

Mit broj 5: Nikad se ne sunčam ciljano, tako da se moja koža ne može oštetiti – Mnoga oštećenja kože zapravo nastanu kada se ne sunčamo namerno. Svi kojima priroda posla zahteva da često borave napolju su rizična grupa i moraju se zaštiti. UV zraci se talože tokom godina i mogu rezultirati kancerom, iako možda niste tip osobe koja se puno sunča.

Pored kreme za sunčanje i šešira, podjednako su bitne i naočare za Sunce. Izaberite one koje najbolje odgovaraju vašem licu.

Lomljivost noktiju, baš kao i kose, najčešće je posledica stresa i nedostatka vitamina. Uzrokuje ga loša ishrana, vremenski uslovi, nedovoljan unos tečnosti u organizam, pranje posuđa i veša jakim deterdžentima i nekvalitetni lakovi za nokte i odstranjivači laka. Nokti se najčešće lome jer nemaju dovoljno vlažnosti, a zdrav izgled možete da im obezbedite pomoću prirodnih sredstava.

manicure1

 

Limun i maslinovo ulje – ova kombinacije je najbolji lek za krte nokte. Pomešajte malo limuna sa kašičicom ulja i premažite nokte, a zatim ih izmasiratje. Najbolje bi bilo da stavite rukavice i ostavite da hranljivi sastojci deluju preko noći.
Limun i med – ova nepogrešiva kombinacija u prirodnoj kozmetici povoljno utiče i na kvalitet noktiju. Pomešajte ih i masirajte nokte i zanoktice 15 minuta dnevno. Nakon toga ruke namažite kremom ili vazelinom.

honey-and-lemon
Kupka za ruke – pomešajte u maloj posudi 2 kašičice morske soli sa 2 kapi limunovog soka, ulja mirte, ulja od pšeničnih klica i ulja tamjana. Dodajte toplu vodu, umočite ovu mešavinu u ruke i držite 15 minuta.
Ulje čajevca – ne samo da će ojačati nokte već će da ih zaštiti od eventualnih infekcija. Premazujte ih uljem čajevca nekoliko puta dnevno.
Ulje lavande – svake večeri pred spavanje namažite prste i nokte ovim uljem. Nemojte ga ispirati već samo blago obrišite maramicom. Posle nekoliko tretmana nokti će očvrsnuti i neće se lomiti.

Maslinovo ulje – ugrejte ga na pari i uronite nokte 10 minuta. Potom obrišite ruke i blago utrljajte nokte i zanoktice.

Olive oil in glass bowl
Toplo mleko – uronite ruke u zagrejano mleko i držite 5 minuta. Nakon toga utrljajte glicerin u nokte i ostavite da stoji preko noći. Na ovaj način nokti se hidriraju dok ujedno odbacuju mrtve ćelije sa kože.

Koncentrat tečnog joda je još jedan odličan lek protiv slabih noktiju. Umočite nokte u jod pola sata i nakon toga ga skinite odstranjivačem laka za nokte bez acetona.

Crni luk – svakodnevno trljajte nokte polovinom crnog luka. Od crnog luka takođe možete napraviti sok koji ćete utrljavati u nokte.
Perfect-Nourishment-of-Homemade-Spa-for-Your-Nails

Načini na koje možete ubrzati rast i poboljšati kvalitet noktiju nalaze se u prehrani i u izbegavanju sporednih uticaja.
Ekstremne dijete, hladnoća i nedostatak proteina negativno utiču na njihov kvalitet.
Prehranom unosite gvožđe, silicijum, cink, esencijalne masne kiseline, vitamine D, B, A i E, a pre svega obratite pažnju na unos kalcijuma. Vitamin C podstiče proizvodnju kolagena koji kožu čini čvršćom pa samim tim ima uticaja i na nokte. Ako smatrate da naša svakodnevna prehrana ne sadrži dovoljno nutrijenata, upotpunite je proteinskim šejkovima i kompleksom multivitamina.
Ne zaboravite da podstaknete cirkulaciju u rukama i prstima. Naučno je dokazano da rad rukama i prstima poput sviranja, šivenja, tapkanja ili gimnastike podstiče rast noktiju.

PROVERITE SVOJE ZDRAVLJE

„Zašto bih išao na bilo kakve preglede kada se odlično osećam?“
„Ako odem na pregled – sigurno će mi nešto naći.“

Ovo su najčešći odgovori koje čujemo kada se pomene rutinska provera zdravlja.
Zaboravljamo pri tome, da je preduslov za mentalnu i fizičku svežinu i kondiciju ali i lep izgled upravo dobro zdravlje.
Smisao provere zdravlja nije „naći nešto loše“ već „na vreme naći nešto loše“ ako već postoji, kako bi lekari problem rešavali odmah, jednostavno i brzo.
Drugi razlog redovne provere zdravlja je i blagovremeno otkrivanje faktora rizika koji, ako se na vreme otklone, mogu sprečiti pojavu oboljenja.
Program provere zdravlja planiramo u skladu sa godinama života, polom, porodičnom i ličnom zdravstvenom istorijom, profesijom, životnim stilom tj. navikama.
Kada dodjete na jedan ovakav pregled trebalo bi:

1. Izmeriti telesnu visinu i težinu i izračunati BMI ( body mass index/index telesne mase)
BMI = TM (kg) /TV (cm)2
Primer: TV( telesna visina) =175 cm TM ( telesna masa) =70 kg BMI= 70kg /1,75×1,75 m = 22,87 kg/m2 (normalna uhranjenost)
Prekomerna težinu (overweight) imaju ljudi čiji je BMI izmedju 25 i 30 kg/m2
Gojazni imaju BMI > 30 mm/m2
2. Izmeriti obim struka
Rizik od šećerne bolesti, povećanog krvnog pritiska kao i bolesti srca i krvnih sudova se uvećava sa porastom BMI preko 25 kg/m2 i obima struka (preko 122 cm za muškarce odnosno preko 88 cm za žene).

3. Uraditi laboratorijske analize krvi: kompletna krvna slika, sedimenatacija, šečer, masnoće: holesterol, HDL („dobar“ holesterol) LDL („loš“ holesterol), trigliceride, kao i pregled urina i pregled stolice na skriveno krvarenje.

Pregled stolice na skriveno krvarenje (FOBT, „hem check“ test) se radi detekcije krvarenja iz debelog creva. Skriveno („okultno“) krvarenje može znak postojanja polipa ili tumora debelog creva.

Posle 50.godine života kolonoskopija je preporučena dijagnostička metoda za rano otkrivanje polipa i karcinoma debelog creva. U Bel Medic-u se izvodi u kratkorajnoj opštoj anesteziji i ukoliko se polip i nađe – on se odmah može ukloniti.

4. Kontrolisati krvni pritisak

Normalna vrednost < 120/80 mm/Hg
Prehipertenzija 120-139/80-89 mmHg
Hipertenzija (povišen krvni pritisak) ≥140/90 mmHg

Umereno povećan krvni pritisak ne mora izazivati tegobe i na morate ga „osećati“ a ako je neotkriven i nelečen dovodi do promena na srcu i krvnim sudovima.
Povišen krvni pritisak zahteva promenu navika u ishrani u smislu smanjenja unosa soli a često i uključivanje lekova.

5. Uraditi EKG i Test plućne funkcije (spirometriju)
Ako pušite ili imate astmu, važno je da uradite i Test plućne funkcije. Daje nam informacije o postojanju oštećenja funkcije pluća, kako kapaciteta pluća tako i protoka vazduha kroz bronhije.

6. Uraditi očni pregled
Važan je zbog određivanja korekcije (dioptrije), pregleda očnog dna, prednjeg segmenta oka i merenja očnog pritiska a u cilju blagovremenog otkrivanja glaukoma.

U sistematski pregled možemo uključiti i ultrazvučni pregled trbuha koji daje dragocene podatke o veličini i strukturi jetre, žučne kesice, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike i prostate.

SAMO ZA DAME

1. Uraditi ginekološki pregled i Papanicolaou test
Godišnja kontrola Papanicolaou testa omogućava pravovremenu dijagnostiku premalignih i malignih promena na grliću materice.

2. Pregled dojki
Uz samopregled dojki koji bi trebalo da uradite jednom mesečno posle završene menstruacije, mlađima od 40 godina se savetuje ultrazvučni pregled dojki a starijima od 40 godina – mamografija.

Za ovakvu proveru zdravlja u Bel Medic-u je potrebno 2,5 sata. Svi rezultate ćete imati po pravilu u istom danu osim Papanicolaou testa koji ćete sačekati dan-dva.

MAGIČNI BROJ ZDRAVLJA
0 3 5 140 5 3 0

• 0 – bez cigareta
• 3 – 3 km brzog hoda dnevno ili 30 min. umerene aktivnosti
• 5 – 5 porcija voća i povrća dnevno
• 140 – Sistolni “gornji” krvni pritisak ispod 140 mm Hg
• 5 – Ukupan holesterol u krvi <5mmol/l
• 3 – LDL “loš” holesterol • 0 – bez povećanje telesne težine i dijabeta

 

Bel Medic